POM-hetki

Tässä POM-hetki päiväkotiryhmästä. Kiitokset lapsille, vanhemmille ja ryhmän opettajalle!

POM-hetkellä lapset rauhoittuvat tarkkailemaan omaa hengitystä ja kehoaan. Opettaja ohjaa lapsia sanallisesti ja soittaa halikkaa, jonka ääni auttaa lapsia keskittymään ja olemaan paikallaan. Ilmapiiri on rauhallinen, salliva ja myönteinen. Koko ryhmän tarkkaavaisuus suuntautuu samaan tilanteeseen, mikä tukee ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun kaikki lapset ovat saavuttaneet rauhallisen tilan, opettaja soittaa kelloa hetken päättymisen merkiksi. Tämän jälkeen lasten päivä voi jatkua myönteisen ilmapiirin saattelemana.

Katso video Facebook -sivustolta. taustakuva