Mikä on MindUP™-menetelmä

Pieni Oppiva Mieli (POM) -tutkimushankkeessa sovelletaan MindUP™-opetusohjelmaa, joka perustuu neurotieteen ja positiivisen psykologian lähestymistapoihin (Malone ym. 2016). Hankkeeseen osallistuvien ryhmien lastentarhanopettajat on koulutettu ohjelman toimintaperiaatteisiin ja niiden toteuttamiseen. Kouluttajana toimii MindUP™-ohjauskoulutuksen saanut asiantuntija. 

  • Sovelletaan kunkin lapsiryhmän toimintaympäristöön, osaksi muuta tavoitteellista varhaiskasvatusta.
  • Toteutetaan 3-6–vuotiaiden lasten ryhmissä 30 viikon ajan.
  • Ohjelman rungon muodostaa aivojen toimintaperiaatteisiin tutustuminen, niiden merkityksen tunnistaminen ja käyttäytymistä säätelevien aivoalueiden havainnollistaminen.
  • Lapset harjoittelevat yhdessä keskittymistä, tietoista kuuntelemista, katselemista, maistamista, haistamista, tietoista valintojen tekemistä, ystävällisyyttä, toisten huomioimista ja yhteisöllisyyttä.
  • Jokaiseen päivään kuuluu myös kolme ohjattua rauhoittumistuokiota (POM-hetki, brain break), jossa lapsia ohjataan kiinnittämään huomiota hengittämiseen ja kehon viesteihin.


Ohjelmaan koulutetut opettajat toteuttavat menetelmää omissa päiväkotiryhmissään koko toimintakauden ajan. Tänä aikana hankkeen tutkimustiimi järjestää opettajille useita tilaisuuksia ja vertaisryhmätapaamisia, joiden yhteydessä opettajat saavat työnohjauksellista tukea ohjelman toteuttamiseen omassa lapsiryhmässään. Tapaamisissa keskitytään sekä Mind UP™-opetusohjelman sisältöihin että ryhmien opettajien ja lasten pedagogisiin tarpeisiin. Aiempien vuosien perusteella tapaamisten keskustelua ovat mahdollistaneen opettajien keskinäisen vertaistuen sekä osoittautuneet ennaltaehkäisevän ryhmien toiminnassa syntyviä haasteita. Näin ollen myös tehostetun tuen piirissä olevat lapset pääsevät hyötymään ohjelman sisällöistä.