Pieni Oppiva Mieli (POM)

Pieni oppiva mieli

On osa LASSO – Lasten stressinsäätely ja oppiminen -tutkimushanketta. Osaprojektin tavoitteena on selvittää mielenhallintaharjoitusten vaikutusta pienten lasten itsesäätelytaitojen kehitykseen. Tarkoitus on tutkia ja kehittää päiväkoti-ikäisen lapsen ikätasolle sopivaa ohjelmaa, jolla olisi mahdollista vahvistaa lasten tunnetaitoja, aistitiedon käsittelyä, tarkkaavuutta ja vuorovaikutustaitoja, ja samalla itsesäätelyä ja stressihallintaa.Toinen tavoite on varhaiskasvattajien pedagogisen sensitiivisyyden ja mentalisaatiotaitojen kehittäminen.

Lasten stressiin on viime vuosina alettu kiinnittää huomiota. On todistettu, että pienikin lapsi voi kuormittuessaan kokea stressiä, jolla saattaa olla haitallisia vaikutuksia lapsen kasvuun, kehitykseen ja tulevaisuuteen. Lapset tarvitsevat ja kaipaavat arkeensa keinoja rauhoittua ja tyynnyttää mielensä. Keinojen puuttuessa säätelemättömän stressin riski kasvaa. Lapsen stressin säätelyn vahvistaminen osana laadukasta varhaiskasvatusta saattaa vähentää tulevaisuuden terveysongelmia. Itsesäätelytaidot ovat hyvin merkittävä tekijä lasten tulevaisuuden kannalta, koska ne ovat yhteydessä lapsen koulusuoriutumiseen ja – motivaatioon.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen pedagogisella sensitiivisyydellä ja kehittyneillä tietoisuus- ja mentalisaatiotaidoilla on todettu olevan positiivinen vaikutus lasten itsesäätelyyn ja samalla stressinsäätelyyn. Myös tietoisuustaitoja soveltavien stressinsäätelyohjelmien hyvinvointivaikutuksista on selkeää tieteellistä näyttöä. Ohjelmissa vahvistetaan erilaisten strategioiden avulla lasten tarkkaavuutta, itsesäätelytaitoja, stressinsietokykyä ja positiivista ajattelua.

Tutkijaryhmä:

Nina Sajaniemi (hankkeen johtaja), FT, dosentti, yliopistonlehtori

Eira Suhonen, KT, dosentti, yliopistolehtori

Sivi Harkoma, KM, Tohtorikoulutettava, MindUp™ kouluttaja

Taina Sainio, KM, MindUp™ kouluttaja

Laura Kiuru, KK, tutkimusavustaja

 

Lisätietoja:

Mistä on kyse?

Mikä on MindUP™-menetelmä

POM-hetki

Linkkejä ja tutkimuskirjallisuutta

 

 

logo_1957145_web