Hankkeen jouluterveiset tutkimukseen osallistuville

Hyvät LASSO-hankkeen tutkimuspäiväkodit ja tutkimuslasten vanhemmat,

Näin vuoden 2015 päätteeksi on ilo kiittää Teitä kuluneesta yhteystyöstä lasten ja tutkimuksen hyväksi. Syksyn aikana ilmoittautuneiden lasten aineiston keruun ensimmäinen vaihe on saatu kunnialla päätökseen ja onnistuimme loistavasti muun muassa kortisolinäytteiden ottamisessa.

Aineiston keruu jatkuu tulevan vuoden myötä muun muassa keväällä ilmoittautuneiden lasten näytteiden keräämisellä sekä päiväkodeissa tehtävillä Bayley-testauksilla. Uusien lasten vanhemmille on lähetetty sähköpostitse myös kysely lasten terveydentilaan liittyen, mihin voitte vastata sähköisesti viestissä olevan linkin kautta.

Toivomme vilpittömästi yhteystyön jatkuvan yhtä antoisana myös tulevaisuudessa.

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Parhain terveisin,

LASSO-hankkeen tutkimushenkilöstö

Mainokset

Syksyn 2015 näytteenotto

Hyvät vanhemmat ja tutkimuspäiväkotien henkilökunta,

LASSO-taaperoiden kortisolinäytteet otetaan viikkojen 45 ja 46 aikana. Näyteputket on jaettu suurelle osalle tutkimuspäiväkodeista Helsingin yliopistolla järjestetyn infotilaisuuden yhteydessä 2.11.2015, ja poissa olleille putket toimitetaan suoraan päiväkoteihin viikolla 45. Lapsen päiväkotiryhmän henkilökunta jakaa putket vanhemmille.

Näytteenoton toivomme tapahtuvan päiväkodeissa ja kotona näiden viikkojen sekä viikonloppujen aikana. Päiväkotinäyte (A) voidaan ottaa minä tahansa Teille sopivana päivänä. Kotinäyte (B) otetaan viikonloppuna tai vapaapäivänä, jolloin lapsi ei ole päiväkodissa.

Näytteet noudetaan päiväkodeista viikolla 47, joten niiden tulisi olla otettu ja palautettu päiväkodille viimeistään 16.11.2015. Mikäli toivotte lisää aikaa näytteen ottamiseen, tai haluatte kysyä jotain tutkimukseen liittyen, voitte kääntyä tutkimushenkilöstön puoleen. Ohjeet näytteen ottamiseen löydätte sivuston kohdasta – Ohjeet näytteen ottamiseen.

Ystävällisin terveisin,

LASSO-hankkeen tutkimushenkilöstö

SYKSYN 2015 INFO-TILAISUUS

Ystävälliset terveiset LASSO-hankkeesta,

Marraskuun alussa hankkeemme järjestää tiedotustilaisuuden kaikille Taapero-tutkimuksesta kiinnostuneille. Tämän viestin myötä toivotamme Teidät lämpimästi tervetulleeksi LASSO-hankeen infotilaisuuteen maanantaina 2.11.2015 klo 14-16.00. Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa, osoitteessa Yliopistonkatu 3, Porthania, P674. 

Tilaisuuden yhteydessä tiedotamme päiväkotien henkilökuntaa sekä vanhempia ja huoltajia hankkeen sisällöstä ja ajankohtaisista asioista muun muassa syksyn näytteiden ottamiseen liittyen. Tilaisuuden aikana Teillä on mahdollisuus kysyä ja keskustella tutkimuksesta yhdessä tutkimusryhmän henkilökunnan kanssa. 
 
LASSO–hankkeen tutkimushenkilökunnan puolesta,
 
Hankkeen vastuullinen tutkija
Nina Sajaniemi, FT, dos., yliopistonlehtori                                  
Puh., 050-3183986                                                                                            
email., 
nina.sajaniemi@helsinki.fi                                 
 
Tiedottaja
Sivi Harkoma, KK, tutkimusavustaja
Puh.,  050-4487034
email., 
sivi.harkoma@helsinki.fi

Kevään 2015 näytteenoton info

LASSO-hanke kerään lasten kevään kortisolinäytteet päiväkodeista ja kotoa 22.5.2015 alkaen. Näyteputket toimitetaan päiväkoteihin viikolla 21-22, mistä päiväkodin henkilökunta jakaa putket eteenpäin vanhemmille. Näytteet tulisi ottaa päiväkodissa näiden viikkojen perjantaina tai maanantaina. Kotinäytteet otetaan viikonloppujen aikana vanhempien valitsemana päivänä. Ohjeet näytteen ottamiseen löytyy sivun ylälaidasta.

Stressin säätely: Kehityksen, oppimisen ja vuorovaikutuksen ydin

 

Stressin säätely

Stressillä on surkea maine: kaikki haluavat siitä eroon. Ihmisen koko elämä onkin stressin säätelyä. Surullista? Ei vaan erittäin lohdullista, koska stressi aktivoi aivoja ja sen sääteleminen muovaa niitä myönteisesti. Stressi kertoo kiinnostuksesta ja uteliaisuuden heräämisestä.

Ilman stressiä emme kohdista tarkkaavaisuuttamme emmekä opi uutta. Säätelemättömänä stressi aiheuttaa kuitenkin dramaattisia seurauksia kehitykselle ja oppimiselle koko elämänkaaren aikana. Esimerkiksi monet mielenterveyden ongelmat, riippuvuudet ja oppimisen häiriöt liittyvät stressin säätelyn vaikeuksiin. Ihmisen stressijärjestelmän kehittymiseen ja toimintaan vaikuttavat hyvinkin pienet asiat vuorovaikutusympäristössä. Säätelytaitojen oppiminen alkaa heti elämän alussa, jatkuu kiihkeänä lapsuus- ja nuoruusvuosien ajan ja on mahdollista yhä aikuisiälläkin. Hyvät stressin säätelyn taidot ovat hyvinvoinnin lähde.

Tämä useilta tieteenaloilta tietoa ja ymmärrystä ammentava teos tarjoaa ainutlaatuisen kokonaisnäkemyksen ihmisen stressijärjestelmän syntyyn, kehitykseen ja merkitykseen. Teoksessa painotetaan ihmisen sosiaalista ainutlaatuisuutta ja leikillisyyttä sekä yhdessä toimimisen, tuntemisen ja ajattelemisen ensisijaisuutta.

Lähteet: Sajaniemi, N. Suhonen, E. Nislin, M. & Mäkelä, J.  2015. Stressin säätely – Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus.

Upcoming Events

No upcoming events