Tutkimusryhmän koulutukset

Tutkimusryhmämme järjestää erikseen pyydettäessä luentomuotoisia koulutuksia ja työpajoja, joissa tutkimuksen varhaiskasvatukseen ja varhaiserityiskasvatukseen sijoittuvia teemoja käsitellään vuorovaikutteisesti ja lapsiryhmistä kuvattujen videoesimerkkien kautta. Koulutusten sisältöjen suunnittelussa huomioidaan tilaajan toiveet.

PedaSens-tutkimukseen liittyviä koulutuksia voit tiedustella Sivi Harkomalta (sivi.harkoma@helsinki.fi).